کمترین: 
3.75
بیشترین: 
3.75
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3.75
زمان: 
10/2 17:32
قیمت گاز طبیعی امروز 2 دی 1397
قیمت گاز طبیعیدر تاریخ 2 دی 1397 , 3.75 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/10/02 17:32","price":3.75}
بروزرسانی در تاریخ 30 آبان 1398