کمترین: 
54.1
بیشترین: 
54.1
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
54.1
زمان: 
10/2 17:32
قیمت نفت برنت امروز 2 دی 1397
قیمت نفت برنتدر تاریخ 2 دی 1397 , 54.1 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/10/02 17:32","price":54.1}
بروزرسانی در تاریخ 21 آبان 1398