کمترین: 
155292
بیشترین: 
156722
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
156693.0
زمان: 
10/2 16:40
قیمت شاخص بورس امروز 2 دی 1397
قیمت نهایی شاخص بورسدر تاریخ 2 دی 1397 , 156693.0 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/10/02 10:40","price":155292.0},{"date":"1397/10/02 13:40","price":156722.0},{"date":"1397/10/02 16:40","price":156693.0}
بروزرسانی در تاریخ 21 آبان 1398