کمترین: 
4035
بیشترین: 
4176.8
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4113.4
زمان: 
10/2 23:00
قیمت بیت کوین امروز 2 دی 1397
قیمت نهایی بیت کویندر تاریخ 2 دی 1397 , 4113.4 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/10/02 02:00","price":4035},{"date":"1397/10/02 05:00","price":4176.8},{"date":"1397/10/02 08:00","price":4164.4},{"date":"1397/10/02 11:00","price":4142.8},{"date":"1397/10/02 14:00","price":4134.5},{"date":"1397/10/02 17:00","price":4166.5},{"date":"1397/10/02 20:00","price":4072},{"date":"1397/10/02 23:00","price":4113.4}
بروزرسانی در تاریخ 01 آذر 1398