کمترین: 
154550
بیشترین: 
155721
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
154550.0
زمان: 
10/1 13:40
قیمت شاخص بورس امروز 1 دی 1397
قیمت نهایی شاخص بورسدر تاریخ 1 دی 1397 , 154550.0 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/10/01 10:40","price":155721.0},{"date":"1397/10/01 13:40","price":154550.0}
بروزرسانی در تاریخ 21 آبان 1398