کمترین: 
3961.3
بیشترین: 
4058.8
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4008
زمان: 
10/1 23:00
قیمت بیت کوین امروز 1 دی 1397
قیمت نهایی بیت کویندر تاریخ 1 دی 1397 , 4008 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/10/01 02:00","price":3978.9},{"date":"1397/10/01 05:00","price":3980},{"date":"1397/10/01 08:00","price":3961.3},{"date":"1397/10/01 11:00","price":3970.8},{"date":"1397/10/01 14:00","price":4058.8},{"date":"1397/10/01 17:00","price":3991.3},{"date":"1397/10/01 20:00","price":3987},{"date":"1397/10/01 23:00","price":4008}
بروزرسانی در تاریخ 21 آبان 1398