کمترین: 
1255.72
بیشترین: 
1255.85
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1255.85
زمان: 
10/1 02:30
قیمت اونس طلا امروز 1 دی 1397
قیمت نهایی اونس طلادر تاریخ 1 دی 1397 , 1255.85 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/10/01 02:00","price":1255.72},{"date":"1397/10/01 02:30","price":1255.85}
بروزرسانی در تاریخ 21 آبان 1398