کمترین: 
3.692
بیشترین: 
3.725
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3.692
زمان: 
10/1 02:08
قیمت گاز طبیعی امروز 1 دی 1397
قیمت گاز طبیعیدر تاریخ 1 دی 1397 , 3.692 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/10/01 00:08","price":3.725},{"date":"1397/10/01 00:32","price":3.712},{"date":"1397/10/01 01:08","price":3.71},{"date":"1397/10/01 01:32","price":3.712},{"date":"1397/10/01 02:08","price":3.692}
بروزرسانی در تاریخ 30 آبان 1398