کمترین: 
1.3095
بیشترین: 
1.3115
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1.3095
زمان: 
10/1 02:08
قیمت بنزین امروز 1 دی 1397
قیمت بنزیندر تاریخ 1 دی 1397 , 1.3095 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/10/01 00:08","price":1.3115},{"date":"1397/10/01 00:32","price":1.3112},{"date":"1397/10/01 01:08","price":1.311},{"date":"1397/10/01 01:32","price":1.31},{"date":"1397/10/01 02:08","price":1.3095}
بروزرسانی در تاریخ 21 آبان 1398