کمترین: 
511.5
بیشترین: 
511.75
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
511.5
زمان: 
10/1 00:32
قیمت گازوئیل امروز 1 دی 1397
قیمت گازوئیلدر تاریخ 1 دی 1397 , 511.5 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/10/01 00:08","price":511.75},{"date":"1397/10/01 00:32","price":511.5}
بروزرسانی در تاریخ 21 آبان 1398