کمترین: 
53.49
بیشترین: 
53.51
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
53.5
زمان: 
10/1 02:08
قیمت نفت برنت امروز 1 دی 1397
قیمت نفت برنتدر تاریخ 1 دی 1397 , 53.5 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/10/01 00:08","price":53.5},{"date":"1397/10/01 00:32","price":53.51},{"date":"1397/10/01 01:32","price":53.49},{"date":"1397/10/01 02:08","price":53.5}
بروزرسانی در تاریخ 30 آبان 1398