کمترین: 
53.92
بیشترین: 
53.92
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
53.92
زمان: 
9/30 17:08
قیمت نفت اوپک امروز 30 آذر 1397
قیمت نفت اوپکدر تاریخ 30 آذر 1397 , 53.92 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/09/30 17:08","price":53.92}
بروزرسانی در تاریخ 30 آبان 1398