کمترین: 
112.38
بیشترین: 
119
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
112.38
زمان: 
9/30 23:00
قیمت اتریوم Ethereum امروز 30 آذر 1397
قیمت نهایی اتریوم Ethereumدر تاریخ 30 آذر 1397 , 112.38 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/09/30 02:00","price":116.92},{"date":"1397/09/30 05:00","price":115.89},{"date":"1397/09/30 08:00","price":115.47},{"date":"1397/09/30 11:00","price":115.77},{"date":"1397/09/30 14:00","price":115.89},{"date":"1397/09/30 17:00","price":119},{"date":"1397/09/30 20:00","price":114},{"date":"1397/09/30 23:00","price":112.38}
بروزرسانی در تاریخ 21 آبان 1398