کمترین: 
4057.1
بیشترین: 
4181.6
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4057.1
زمان: 
9/30 23:00
قیمت بیت کوین امروز 30 آذر 1397
قیمت نهایی بیت کویندر تاریخ 30 آذر 1397 , 4057.1 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/09/30 02:00","price":4096.2},{"date":"1397/09/30 05:00","price":4178.6},{"date":"1397/09/30 08:00","price":4174.9},{"date":"1397/09/30 11:00","price":4139.3},{"date":"1397/09/30 14:00","price":4112.4},{"date":"1397/09/30 17:00","price":4181.6},{"date":"1397/09/30 20:00","price":4087.1},{"date":"1397/09/30 23:00","price":4057.1}
بروزرسانی در تاریخ 30 آبان 1398