کمترین: 
55.13
بیشترین: 
55.13
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
55.13
زمان: 
9/29 17:32
قیمت نفت اوپک امروز 29 آذر 1397
قیمت نفت اوپکدر تاریخ 29 آذر 1397 , 55.13 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/09/29 17:32","price":55.13}
بروزرسانی در تاریخ 30 آبان 1398