کمترین: 
101.1
بیشترین: 
114.89
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
114.89
زمان: 
9/29 23:00
قیمت اتریوم Ethereum امروز 29 آذر 1397
قیمت نهایی اتریوم Ethereumدر تاریخ 29 آذر 1397 , 114.89 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/09/29 01:30","price":103.19},{"date":"1397/09/29 02:00","price":101.97},{"date":"1397/09/29 04:30","price":101.1},{"date":"1397/09/29 05:00","price":103.04},{"date":"1397/09/29 07:30","price":102.75},{"date":"1397/09/29 08:00","price":103.01},{"date":"1397/09/29 10:30","price":102.19},{"date":"1397/09/29 11:00","price":102.9},{"date":"1397/09/29 13:30","price":109.43},{"date":"1397/09/29 14:00","price":110.81},{"date":"1397/09/29 16:30","price":110.21},{"date":"1397/09/29 17:00","price":109},{"date":"1397/09/29 19:30","price":110.49},{"date":"1397/09/29 20:00","price":110.66},{"date":"1397/09/29 23:00","price":114.89}
بروزرسانی در تاریخ 21 آبان 1398