کمترین: 
3793
بیشترین: 
4199.9
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4176.7
زمان: 
9/29 23:00
قیمت بیت کوین امروز 29 آذر 1397
قیمت نهایی بیت کویندر تاریخ 29 آذر 1397 , 4176.7 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/09/29 01:30","price":3859.2},{"date":"1397/09/29 02:00","price":3793},{"date":"1397/09/29 04:30","price":3810},{"date":"1397/09/29 05:00","price":3833.3},{"date":"1397/09/29 07:30","price":3866.8},{"date":"1397/09/29 08:00","price":3856.5},{"date":"1397/09/29 10:30","price":3814.3},{"date":"1397/09/29 11:00","price":3841.1},{"date":"1397/09/29 13:30","price":4127.7},{"date":"1397/09/29 14:00","price":4187},{"date":"1397/09/29 16:30","price":4150},{"date":"1397/09/29 17:00","price":4199.9},{"date":"1397/09/29 19:30","price":4172.4},{"date":"1397/09/29 20:00","price":4170.1},{"date":"1397/09/29 23:00","price":4176.7}
بروزرسانی در تاریخ 21 آبان 1398