کمترین: 
1243.51
بیشترین: 
1247.72
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1247.72
زمان: 
9/29 11:30
قیمت اونس طلا امروز 29 آذر 1397
قیمت نهایی اونس طلادر تاریخ 29 آذر 1397 , 1247.72 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/09/29 01:30","price":1243.51},{"date":"1397/09/29 04:30","price":1244.13},{"date":"1397/09/29 07:30","price":1244.33},{"date":"1397/09/29 10:30","price":1246.74},{"date":"1397/09/29 11:00","price":1247.24},{"date":"1397/09/29 11:30","price":1247.72}
بروزرسانی در تاریخ 01 آذر 1398