کمترین: 
24.52
بیشترین: 
24.98
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
24.7
زمان: 
9/28 21:08
قیمت ذغال سنگ امروز 28 آذر 1397
قیمت ذغال سنگدر تاریخ 28 آذر 1397 , 24.7 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/09/28 11:08","price":24.82},{"date":"1397/09/28 11:32","price":24.73},{"date":"1397/09/28 12:08","price":24.97},{"date":"1397/09/28 12:32","price":24.98},{"date":"1397/09/28 13:32","price":24.94},{"date":"1397/09/28 14:08","price":24.97},{"date":"1397/09/28 14:32","price":24.87},{"date":"1397/09/28 15:08","price":24.86},{"date":"1397/09/28 16:08","price":24.91},{"date":"1397/09/28 17:08","price":24.89},{"date":"1397/09/28 17:32","price":24.71},{"date":"1397/09/28 18:08","price":24.79},{"date":"1397/09/28 18:32","price":24.93},{"date":"1397/09/28 19:08","price":24.81},{"date":"1397/09/28 20:08","price":24.52},{"date":"1397/09/28 20:32","price":24.64},{"date":"1397/09/28 21:08","price":24.7}
بروزرسانی در تاریخ 21 آبان 1398