کمترین: 
156083
بیشترین: 
157599
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
156083.0
زمان: 
9/28 13:30
قیمت شاخص بورس امروز 28 آذر 1397
قیمت نهایی شاخص بورسدر تاریخ 28 آذر 1397 , 156083.0 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/09/28 10:30","price":157599.0},{"date":"1397/09/28 10:40","price":156899.0},{"date":"1397/09/28 13:30","price":156083.0}
بروزرسانی در تاریخ 30 آبان 1398