کمترین: 
1247.53
بیشترین: 
1251.38
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1247.53
زمان: 
9/28 14:00
قیمت اونس طلا امروز 28 آذر 1397
قیمت نهایی اونس طلادر تاریخ 28 آذر 1397 , 1247.53 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/09/28 01:30","price":1249.38},{"date":"1397/09/28 04:30","price":1249.72},{"date":"1397/09/28 07:30","price":1250.76},{"date":"1397/09/28 10:30","price":1250.42},{"date":"1397/09/28 11:00","price":1249.80},{"date":"1397/09/28 11:30","price":1250.34},{"date":"1397/09/28 12:00","price":1250.46},{"date":"1397/09/28 12:30","price":1251.38},{"date":"1397/09/28 13:00","price":1250.88},{"date":"1397/09/28 13:30","price":1249.92},{"date":"1397/09/28 14:00","price":1247.53}
بروزرسانی در تاریخ 30 آبان 1398