کمترین: 
95.29
بیشترین: 
108.45
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
106.25
زمان: 
9/28 23:00
قیمت اتریوم Ethereum امروز 28 آذر 1397
قیمت نهایی اتریوم Ethereumدر تاریخ 28 آذر 1397 , 106.25 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/09/28 01:30","price":95.29},{"date":"1397/09/28 02:00","price":96.16},{"date":"1397/09/28 04:30","price":101.19},{"date":"1397/09/28 05:00","price":102.18},{"date":"1397/09/28 07:30","price":105.38},{"date":"1397/09/28 08:00","price":104.94},{"date":"1397/09/28 10:30","price":104.79},{"date":"1397/09/28 11:00","price":103.48},{"date":"1397/09/28 13:30","price":103.33},{"date":"1397/09/28 14:00","price":103.5},{"date":"1397/09/28 16:30","price":105},{"date":"1397/09/28 17:00","price":108.45},{"date":"1397/09/28 19:30","price":106.26},{"date":"1397/09/28 20:00","price":105.1},{"date":"1397/09/28 22:30","price":104.94},{"date":"1397/09/28 23:00","price":106.25}
بروزرسانی در تاریخ 30 آبان 1398