کمترین: 
3614
بیشترین: 
3984.4
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3933.3
زمان: 
9/28 23:00
قیمت بیت کوین امروز 28 آذر 1397
قیمت نهایی بیت کویندر تاریخ 28 آذر 1397 , 3933.3 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/09/28 01:30","price":3614},{"date":"1397/09/28 02:00","price":3653.9},{"date":"1397/09/28 04:30","price":3775.8},{"date":"1397/09/28 05:00","price":3789.6},{"date":"1397/09/28 07:30","price":3859.9},{"date":"1397/09/28 08:00","price":3887.7},{"date":"1397/09/28 10:30","price":3882},{"date":"1397/09/28 11:00","price":3855.4},{"date":"1397/09/28 13:30","price":3864},{"date":"1397/09/28 14:00","price":3856.8},{"date":"1397/09/28 16:30","price":3913.6},{"date":"1397/09/28 17:00","price":3984.4},{"date":"1397/09/28 19:30","price":3914},{"date":"1397/09/28 20:00","price":3911},{"date":"1397/09/28 22:30","price":3908},{"date":"1397/09/28 23:00","price":3933.3}
بروزرسانی در تاریخ 21 آبان 1398