کمترین: 
159146
بیشترین: 
159924
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
159146.0
زمان: 
9/27 13:30
قیمت شاخص بورس امروز 27 آذر 1397
قیمت نهایی شاخص بورسدر تاریخ 27 آذر 1397 , 159146.0 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/09/27 10:30","price":159924.0},{"date":"1397/09/27 10:40","price":159864.0},{"date":"1397/09/27 13:30","price":159146.0}
بروزرسانی در تاریخ 30 آبان 1398