کمترین: 
1245.65
بیشترین: 
1248.41
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1248.37
زمان: 
9/27 13:30
قیمت اونس طلا امروز 27 آذر 1397
قیمت نهایی اونس طلادر تاریخ 27 آذر 1397 , 1248.37 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/09/27 01:30","price":1245.65},{"date":"1397/09/27 04:30","price":1246.44},{"date":"1397/09/27 07:30","price":1248.41},{"date":"1397/09/27 10:30","price":1246.07},{"date":"1397/09/27 13:30","price":1248.37}
بروزرسانی در تاریخ 21 آبان 1398