کمترین: 
93.01
بیشترین: 
97
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
94.75
زمان: 
9/27 23:00
قیمت اتریوم Ethereum امروز 27 آذر 1397
قیمت نهایی اتریوم Ethereumدر تاریخ 27 آذر 1397 , 94.75 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/09/27 01:30","price":97},{"date":"1397/09/27 02:00","price":96.9},{"date":"1397/09/27 04:30","price":96.51},{"date":"1397/09/27 05:00","price":96.05},{"date":"1397/09/27 07:30","price":96.17},{"date":"1397/09/27 08:00","price":96.76},{"date":"1397/09/27 10:30","price":95},{"date":"1397/09/27 11:00","price":94.69},{"date":"1397/09/27 13:30","price":93.01},{"date":"1397/09/27 14:00","price":93.1},{"date":"1397/09/27 16:30","price":94.36},{"date":"1397/09/27 17:00","price":94.44},{"date":"1397/09/27 19:30","price":96.49},{"date":"1397/09/27 20:00","price":96.63},{"date":"1397/09/27 22:30","price":95},{"date":"1397/09/27 23:00","price":94.75}
بروزرسانی در تاریخ 30 آبان 1398