کمترین: 
3552.3
بیشترین: 
3683
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3607
زمان: 
9/27 23:00
قیمت بیت کوین امروز 27 آذر 1397
قیمت نهایی بیت کویندر تاریخ 27 آذر 1397 , 3607 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/09/27 01:30","price":3683},{"date":"1397/09/27 02:00","price":3625.5},{"date":"1397/09/27 04:30","price":3630.3},{"date":"1397/09/27 05:00","price":3624.4},{"date":"1397/09/27 07:30","price":3633},{"date":"1397/09/27 08:00","price":3672.1},{"date":"1397/09/27 10:30","price":3593.8},{"date":"1397/09/27 11:00","price":3609.8},{"date":"1397/09/27 13:30","price":3552.3},{"date":"1397/09/27 14:00","price":3564.8},{"date":"1397/09/27 16:30","price":3600.9},{"date":"1397/09/27 17:00","price":3603.3},{"date":"1397/09/27 19:30","price":3662.4},{"date":"1397/09/27 20:00","price":3647.2},{"date":"1397/09/27 22:30","price":3620},{"date":"1397/09/27 23:00","price":3607}
بروزرسانی در تاریخ 01 آذر 1398