کمترین: 
59.07
بیشترین: 
59.07
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
59.07
زمان: 
9/26 16:32
قیمت نفت اوپک امروز 26 آذر 1397
قیمت نفت اوپکدر تاریخ 26 آذر 1397 , 59.07 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/09/26 16:32","price":59.07}
بروزرسانی در تاریخ 21 آبان 1398