سیتروئن C3 (گرمکن صندلی)

آخرین نرخ های بازار

دلار
13,000
minus
یورو
14,500
minus
درهم امارات
3,721
minus
آرشیو کامل قیمت   سیتروئن C3 (گرمکن صندلی)
{"date":"1397/09/27 00:00","price":241950000},{"date":"1397/10/12 12:00","price":350000000},{"date":"1397/10/15 00:00","price":315000000},{"date":"1397/10/16 00:00","price":303000000},{"date":"1397/10/18 12:00","price":300000000},{"date":"1397/10/22 12:00","price":295000000},{"date":"1397/10/24 12:00","price":290000000},{"date":"1397/10/26 12:00","price":286000000},{"date":"1397/10/27 12:00","price":276000000},{"date":"1397/10/28 00:00","price":275000000},{"date":"1397/11/03 12:00","price":273000000},{"date":"1397/11/08 12:00","price":277000000},{"date":"1397/11/10 12:00","price":276000000},{"date":"1397/11/12 00:00","price":277000000},{"date":"1397/11/16 12:00","price":278000000},{"date":"1397/11/18 12:00","price":281000000},{"date":"1397/11/26 12:00","price":282000000},{"date":"1397/11/28 00:00","price":295000000},{"date":"1397/11/28 12:00","price":300000000},{"date":"1397/11/30 11:27","price":305000000},{"date":"1397/12/01 00:00","price":315000000},{"date":"1397/12/10 00:00","price":318000000},{"date":"1397/12/15 00:00","price":325000000}
بروزرسانی در تاریخ 04 بهمن 1398