سیتروئن C3 (گرمکن صندلی)

  سیتروئن C3 (گرمکن صندلی)

قیمت بازار
325000000
قیمت کارخانه
325000000

آخرین نرخ های بازار

دلار در بازار آزاد
25,900
plus
یورو در بازار آزاد
31,509
plus
درهم امارات (حواله)
7,183
plus
آرشیو کامل قیمت   سیتروئن C3 (گرمکن صندلی)
{"date":"1397/09/27 00:00","price":241950000},{"date":"1397/10/12 12:00","price":350000000},{"date":"1397/10/15 00:00","price":315000000},{"date":"1397/10/16 00:00","price":303000000},{"date":"1397/10/18 12:00","price":300000000},{"date":"1397/10/22 12:00","price":295000000},{"date":"1397/10/24 12:00","price":290000000},{"date":"1397/10/26 12:00","price":286000000},{"date":"1397/10/27 12:00","price":276000000},{"date":"1397/10/28 00:00","price":275000000},{"date":"1397/11/03 12:00","price":273000000},{"date":"1397/11/08 12:00","price":277000000},{"date":"1397/11/10 12:00","price":276000000},{"date":"1397/11/12 00:00","price":277000000},{"date":"1397/11/16 12:00","price":278000000},{"date":"1397/11/18 12:00","price":281000000},{"date":"1397/11/26 12:00","price":282000000},{"date":"1397/11/28 00:00","price":295000000},{"date":"1397/11/28 12:00","price":300000000},{"date":"1397/11/30 11:27","price":305000000},{"date":"1397/12/01 00:00","price":315000000},{"date":"1397/12/10 00:00","price":318000000},{"date":"1397/12/15 00:00","price":325000000}
بروزرسانی در تاریخ 14 آذر 1399