سیتروئن C3 (گرمکن صندلی)

  سیتروئن C3 (گرمکن صندلی)

قیمت بازار
325000000
قیمت کارخانه
325000000

آخرین نرخ های بازار

دلار
22,742
minus
یورو
25,045
minus
درهم امارات
6,417
plus
آرشیو کامل قیمت   سیتروئن C3 (گرمکن صندلی)
{"date":"1397/09/27 00:00","price":241950000},{"date":"1397/10/12 12:00","price":350000000},{"date":"1397/10/15 00:00","price":315000000},{"date":"1397/10/16 00:00","price":303000000},{"date":"1397/10/18 12:00","price":300000000},{"date":"1397/10/22 12:00","price":295000000},{"date":"1397/10/24 12:00","price":290000000},{"date":"1397/10/26 12:00","price":286000000},{"date":"1397/10/27 12:00","price":276000000},{"date":"1397/10/28 00:00","price":275000000},{"date":"1397/11/03 12:00","price":273000000},{"date":"1397/11/08 12:00","price":277000000},{"date":"1397/11/10 12:00","price":276000000},{"date":"1397/11/12 00:00","price":277000000},{"date":"1397/11/16 12:00","price":278000000},{"date":"1397/11/18 12:00","price":281000000},{"date":"1397/11/26 12:00","price":282000000},{"date":"1397/11/28 00:00","price":295000000},{"date":"1397/11/28 12:00","price":300000000},{"date":"1397/11/30 11:27","price":305000000},{"date":"1397/12/01 00:00","price":315000000},{"date":"1397/12/10 00:00","price":318000000},{"date":"1397/12/15 00:00","price":325000000}
بروزرسانی در تاریخ 24 تیر 1399