سیتروئن C3 (گرمکن صندلی)

  سیتروئن C3 (گرمکن صندلی)

قیمت بازار
325000000
قیمت کارخانه
325000000

آخرین نرخ های بازار

دلار
22,296
plus
یورو
26,097
minus
درهم امارات
6,346
minus
آرشیو کامل قیمت   سیتروئن C3 (گرمکن صندلی)
{"date":"1397/09/27 00:00","price":241950000},{"date":"1397/10/12 12:00","price":350000000},{"date":"1397/10/15 00:00","price":315000000},{"date":"1397/10/16 00:00","price":303000000},{"date":"1397/10/18 12:00","price":300000000},{"date":"1397/10/22 12:00","price":295000000},{"date":"1397/10/24 12:00","price":290000000},{"date":"1397/10/26 12:00","price":286000000},{"date":"1397/10/27 12:00","price":276000000},{"date":"1397/10/28 00:00","price":275000000},{"date":"1397/11/03 12:00","price":273000000},{"date":"1397/11/08 12:00","price":277000000},{"date":"1397/11/10 12:00","price":276000000},{"date":"1397/11/12 00:00","price":277000000},{"date":"1397/11/16 12:00","price":278000000},{"date":"1397/11/18 12:00","price":281000000},{"date":"1397/11/26 12:00","price":282000000},{"date":"1397/11/28 00:00","price":295000000},{"date":"1397/11/28 12:00","price":300000000},{"date":"1397/11/30 11:27","price":305000000},{"date":"1397/12/01 00:00","price":315000000},{"date":"1397/12/10 00:00","price":318000000},{"date":"1397/12/15 00:00","price":325000000}
بروزرسانی در تاریخ 15 مرداد 1399