کمترین: 
23.5
بیشترین: 
24.66
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
24.66
زمان: 
9/26 21:08
قیمت ذغال سنگ امروز 26 آذر 1397
قیمت ذغال سنگدر تاریخ 26 آذر 1397 , 24.66 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/09/26 11:08","price":23.5},{"date":"1397/09/26 11:32","price":23.99},{"date":"1397/09/26 12:08","price":23.95},{"date":"1397/09/26 12:32","price":23.99},{"date":"1397/09/26 13:08","price":23.91},{"date":"1397/09/26 13:32","price":23.89},{"date":"1397/09/26 14:08","price":23.98},{"date":"1397/09/26 14:32","price":24.17},{"date":"1397/09/26 15:08","price":24.26},{"date":"1397/09/26 15:32","price":24.42},{"date":"1397/09/26 16:08","price":24.47},{"date":"1397/09/26 16:32","price":24.49},{"date":"1397/09/26 17:08","price":24.36},{"date":"1397/09/26 17:32","price":24.4},{"date":"1397/09/26 18:08","price":24.33},{"date":"1397/09/26 18:32","price":24.46},{"date":"1397/09/26 19:08","price":24.32},{"date":"1397/09/26 19:32","price":24.49},{"date":"1397/09/26 20:32","price":24.65},{"date":"1397/09/26 21:08","price":24.66}
بروزرسانی در تاریخ 21 آبان 1398