کمترین: 
159749
بیشترین: 
161795
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
159749.0
زمان: 
9/26 13:40
قیمت شاخص بورس امروز 26 آذر 1397
قیمت نهایی شاخص بورسدر تاریخ 26 آذر 1397 , 159749.0 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/09/26 10:40","price":161795.0},{"date":"1397/09/26 13:40","price":159749.0}
بروزرسانی در تاریخ 30 آبان 1398