کمترین: 
1236.43
بیشترین: 
1240.01
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1240.01
زمان: 
9/26 16:30
قیمت اونس طلا امروز 26 آذر 1397
قیمت نهایی اونس طلادر تاریخ 26 آذر 1397 , 1240.01 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/09/26 05:00","price":1236.43},{"date":"1397/09/26 05:30","price":1237.68},{"date":"1397/09/26 08:00","price":1237.79},{"date":"1397/09/26 11:00","price":1237.99},{"date":"1397/09/26 11:30","price":1238.80},{"date":"1397/09/26 14:00","price":1239.08},{"date":"1397/09/26 14:30","price":1239.88},{"date":"1397/09/26 16:30","price":1240.01}
بروزرسانی در تاریخ 23 تیر 1399