کمترین: 
86.54
بیشترین: 
98.07
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
98.07
زمان: 
9/26 23:00
قیمت اتریوم Ethereum امروز 26 آذر 1397
قیمت نهایی اتریوم Ethereumدر تاریخ 26 آذر 1397 , 98.07 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/09/26 02:00","price":86.54},{"date":"1397/09/26 05:00","price":87.31},{"date":"1397/09/26 08:00","price":86.85},{"date":"1397/09/26 11:00","price":87.01},{"date":"1397/09/26 14:00","price":88.68},{"date":"1397/09/26 16:30","price":90},{"date":"1397/09/26 17:00","price":92.21},{"date":"1397/09/26 19:30","price":91.5},{"date":"1397/09/26 20:00","price":92.5},{"date":"1397/09/26 22:30","price":95},{"date":"1397/09/26 23:00","price":98.07}
بروزرسانی در تاریخ 30 آبان 1398