کمترین: 
3314.1
بیشترین: 
3648.7
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3648.7
زمان: 
9/26 23:00
قیمت بیت کوین امروز 26 آذر 1397
قیمت نهایی بیت کویندر تاریخ 26 آذر 1397 , 3648.7 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/09/26 02:00","price":3314.1},{"date":"1397/09/26 05:00","price":3314.5},{"date":"1397/09/26 08:00","price":3315.1},{"date":"1397/09/26 11:00","price":3325},{"date":"1397/09/26 14:00","price":3347.5},{"date":"1397/09/26 16:30","price":3364.1},{"date":"1397/09/26 17:00","price":3515.2},{"date":"1397/09/26 19:30","price":3512.7},{"date":"1397/09/26 20:00","price":3523.7},{"date":"1397/09/26 22:30","price":3568.1},{"date":"1397/09/26 23:00","price":3648.7}
بروزرسانی در تاریخ 21 آبان 1398