کمترین: 
51.47
بیشترین: 
51.47
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
51.47
زمان: 
9/25 15:08
قیمت نفت سبک امروز 25 آذر 1397
قیمت نفت سبکدر تاریخ 25 آذر 1397 , 51.47 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/09/25 15:08","price":51.47}
بروزرسانی در تاریخ 30 آبان 1398