کمترین: 
161707
بیشترین: 
163524
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
161708.0
زمان: 
9/25 19:40
قیمت شاخص بورس امروز 25 آذر 1397
قیمت نهایی شاخص بورسدر تاریخ 25 آذر 1397 , 161708.0 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/09/25 10:40","price":163524.0},{"date":"1397/09/25 13:20","price":161707.0},{"date":"1397/09/25 19:40","price":161708.0}
بروزرسانی در تاریخ 30 آبان 1398