کمترین: 
85.96
بیشترین: 
88.97
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
87.9
زمان: 
9/25 23:00
قیمت اتریوم Ethereum امروز 25 آذر 1397
قیمت نهایی اتریوم Ethereumدر تاریخ 25 آذر 1397 , 87.9 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/09/25 02:00","price":86.56},{"date":"1397/09/25 05:00","price":85.96},{"date":"1397/09/25 08:00","price":88.42},{"date":"1397/09/25 11:00","price":88.4},{"date":"1397/09/25 13:30","price":87.64},{"date":"1397/09/25 14:00","price":87.84},{"date":"1397/09/25 15:00","price":88},{"date":"1397/09/25 16:00","price":88.97},{"date":"1397/09/25 17:00","price":88.25},{"date":"1397/09/25 20:00","price":87.76},{"date":"1397/09/25 23:00","price":87.9}
بروزرسانی در تاریخ 21 آبان 1398