کمترین: 
3283.4
بیشترین: 
3352
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3318.1
زمان: 
9/25 23:00
قیمت بیت کوین امروز 25 آذر 1397
قیمت نهایی بیت کویندر تاریخ 25 آذر 1397 , 3318.1 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/09/25 02:00","price":3302.5},{"date":"1397/09/25 05:00","price":3283.4},{"date":"1397/09/25 08:00","price":3337.5},{"date":"1397/09/25 11:00","price":3350.4},{"date":"1397/09/25 13:30","price":3327.1},{"date":"1397/09/25 14:00","price":3334.3},{"date":"1397/09/25 15:00","price":3345},{"date":"1397/09/25 16:00","price":3352},{"date":"1397/09/25 17:00","price":3349.5},{"date":"1397/09/25 20:00","price":3325.1},{"date":"1397/09/25 23:00","price":3318.1}
بروزرسانی در تاریخ 30 آبان 1398