کمترین: 
164485
بیشترین: 
165549
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
164485.0
زمان: 
9/24 16:40
قیمت شاخص بورس امروز 24 آذر 1397
قیمت نهایی شاخص بورسدر تاریخ 24 آذر 1397 , 164485.0 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/09/24 10:40","price":165549.0},{"date":"1397/09/24 13:00","price":164492.0},{"date":"1397/09/24 16:40","price":164485.0}
بروزرسانی در تاریخ 21 آبان 1398