کمترین: 
1238.35
بیشترین: 
1238.48
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1238.48
زمان: 
9/24 02:30
قیمت اونس طلا امروز 24 آذر 1397
قیمت نهایی اونس طلادر تاریخ 24 آذر 1397 , 1238.48 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/09/24 02:00","price":1238.35},{"date":"1397/09/24 02:30","price":1238.48}
بروزرسانی در تاریخ 21 آبان 1398