کمترین: 
84.31
بیشترین: 
87.58
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
84.31
زمان: 
9/24 23:00
قیمت اتریوم Ethereum امروز 24 آذر 1397
قیمت نهایی اتریوم Ethereumدر تاریخ 24 آذر 1397 , 84.31 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/09/24 02:00","price":87.04},{"date":"1397/09/24 05:00","price":86.73},{"date":"1397/09/24 08:00","price":87.58},{"date":"1397/09/24 11:00","price":86.94},{"date":"1397/09/24 13:00","price":86.37},{"date":"1397/09/24 14:00","price":85.29},{"date":"1397/09/24 17:00","price":85},{"date":"1397/09/24 20:00","price":84.81},{"date":"1397/09/24 23:00","price":84.31}
بروزرسانی در تاریخ 21 آبان 1398