کمترین: 
3224.1
بیشترین: 
3315.4
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3247.3
زمان: 
9/24 23:00
قیمت بیت کوین امروز 24 آذر 1397
قیمت نهایی بیت کویندر تاریخ 24 آذر 1397 , 3247.3 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/09/24 02:00","price":3243.8},{"date":"1397/09/24 05:00","price":3303},{"date":"1397/09/24 08:00","price":3315.4},{"date":"1397/09/24 11:00","price":3302.9},{"date":"1397/09/24 13:00","price":3296.2},{"date":"1397/09/24 14:00","price":3255.3},{"date":"1397/09/24 17:00","price":3253},{"date":"1397/09/24 20:00","price":3224.1},{"date":"1397/09/24 23:00","price":3247.3}
بروزرسانی در تاریخ 30 آبان 1398