کمترین: 
3.788
بیشترین: 
3.813
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3.788
زمان: 
9/24 02:08
قیمت گاز طبیعی امروز 24 آذر 1397
قیمت گاز طبیعیدر تاریخ 24 آذر 1397 , 3.788 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/09/24 00:08","price":3.813},{"date":"1397/09/24 00:32","price":3.808},{"date":"1397/09/24 01:08","price":3.797},{"date":"1397/09/24 02:08","price":3.788}
بروزرسانی در تاریخ 30 آبان 1398