کمترین: 
1.4366
بیشترین: 
1.4429
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1.4421
زمان: 
9/24 02:08
قیمت بنزین امروز 24 آذر 1397
قیمت بنزیندر تاریخ 24 آذر 1397 , 1.4421 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/09/24 00:08","price":1.4366},{"date":"1397/09/24 00:32","price":1.4369},{"date":"1397/09/24 01:08","price":1.4401},{"date":"1397/09/24 01:32","price":1.4429},{"date":"1397/09/24 02:08","price":1.4421}
بروزرسانی در تاریخ 21 آبان 1398