کمترین: 
553.5
بیشترین: 
554.88
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
554.88
زمان: 
9/24 01:08
قیمت گازوئیل امروز 24 آذر 1397
قیمت گازوئیلدر تاریخ 24 آذر 1397 , 554.88 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/09/24 00:08","price":553.5},{"date":"1397/09/24 00:32","price":553.63},{"date":"1397/09/24 01:08","price":554.88}
بروزرسانی در تاریخ 21 آبان 1398