کمترین: 
1.8437
بیشترین: 
1.85
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1.85
زمان: 
9/24 02:08
قیمت نفت کوره امروز 24 آذر 1397
قیمت نفت کورهدر تاریخ 24 آذر 1397 , 1.85 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/09/24 00:08","price":1.8437},{"date":"1397/09/24 00:32","price":1.8446},{"date":"1397/09/24 01:08","price":1.8477},{"date":"1397/09/24 01:32","price":1.8495},{"date":"1397/09/24 02:08","price":1.85}
بروزرسانی در تاریخ 21 آبان 1398