کمترین: 
60.09
بیشترین: 
60.33
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
60.3
زمان: 
9/24 02:08
قیمت نفت برنت امروز 24 آذر 1397
قیمت نفت برنتدر تاریخ 24 آذر 1397 , 60.3 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/09/24 00:08","price":60.12},{"date":"1397/09/24 00:32","price":60.09},{"date":"1397/09/24 01:08","price":60.27},{"date":"1397/09/24 01:32","price":60.33},{"date":"1397/09/24 02:08","price":60.3}
بروزرسانی در تاریخ 21 آبان 1398