کمترین: 
58.67
بیشترین: 
58.67
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
58.67
زمان: 
9/23 18:08
قیمت نفت اوپک امروز 23 آذر 1397
قیمت نفت اوپکدر تاریخ 23 آذر 1397 , 58.67 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/09/23 18:08","price":58.67}
بروزرسانی در تاریخ 30 آبان 1398