کمترین: 
1237.85
بیشترین: 
1242.83
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1237.85
زمان: 
9/23 14:00
قیمت اونس طلا امروز 23 آذر 1397
قیمت نهایی اونس طلادر تاریخ 23 آذر 1397 , 1237.85 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/09/23 02:00","price":1242.83},{"date":"1397/09/23 02:30","price":1242.03},{"date":"1397/09/23 05:00","price":1242.31},{"date":"1397/09/23 05:30","price":1242.29},{"date":"1397/09/23 08:00","price":1241.87},{"date":"1397/09/23 08:30","price":1241.79},{"date":"1397/09/23 11:00","price":1240.01},{"date":"1397/09/23 11:30","price":1237.87},{"date":"1397/09/23 14:00","price":1237.85}
بروزرسانی در تاریخ 30 آبان 1398