کمترین: 
3267.5
بیشترین: 
3370.8
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3267.5
زمان: 
9/23 23:00
قیمت بیت کوین امروز 23 آذر 1397
قیمت نهایی بیت کویندر تاریخ 23 آذر 1397 , 3267.5 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/09/23 02:00","price":3344},{"date":"1397/09/23 05:00","price":3366.3},{"date":"1397/09/23 08:00","price":3338},{"date":"1397/09/23 11:00","price":3370.8},{"date":"1397/09/23 14:00","price":3350.7},{"date":"1397/09/23 17:00","price":3359.8},{"date":"1397/09/23 20:00","price":3325.7},{"date":"1397/09/23 23:00","price":3267.5}
بروزرسانی در تاریخ 21 آبان 1398